Selecteer een pagina

Aan de Pak-van-mijn-hart actie van Koninklijk onderscheiden Harmonie Diepenheim kwam half maart door het coronavirus een abrupt einde. De actie heeft als doel geld in te zamelen voor nieuwe uniformen. De reeds uitgedeelde enveloppen met daarin machtigingen voor een donatie konden daarom op de feestelijk aangeklede dag 21 maart j.l. niet worden ingezameld. Ook konden niet alle bedrijven worden benaderd.

Desondanks hebben vrijwilligers in de maand mei en juni zich bereid gevonden om toch de enveloppen te gaan ophalen. De telcommissie kon daarmee aan de slag en het resultaat van de actie is bijna bekend!​

Donderdag 25 juni om 19.00 uur maakt het bestuur van Harmonie Diepenheim het eindbedrag van de Pak van mijn Hart bekend. Dit vindt plaats op het plein bij de geldmeter in aanwezigheid van wethouder Harry Scholten en het Comité van Aanbevelingen. In verband met de coronamaatregelen vragen wij iedereen NIET naar het plein te komen, maar de bekendmaking live te volgen via YouTube. De live uitzending begint om 18.45 uur.
Klik op deze link.

​Het kan voorkomen dat een vrijwilliger u niet thuis heeft aangetroffen. U kunt uw enveloppe dan inleveren bij B. Morsink, Vosland 37 Diepenheim.

En u kunt uw donatie natuurlijk ook overmaken op NL94 RABO 0347122078 t.n.v. Harmonie Diepenheim.